Aikakausmedian lehtiklinikka

Lehtiklinikka on Aikakausmedian jäsenille suunniteltu työkalu oman tai omien lehtien monipuoliseen arviointiin ja kehittämiseen. Klinikka on maksuton ja luottamuksellinen palvelu. Arviointivälineitä ei saa luovuttaa ulkopuolisille. Palautetta voitte lähettää Aikakausmediaan

info@aikakausmedia.fi.

Analysoi lehtesi

Lehtiklinikka koostuu kymmenestä Analysoi lehtesi –työkalusta, joissa vastataan ensin laajasti omaa lehteä koskeviin kysymyksiin. Kysymyksiin vastaamiseen kuluu vähintään puoli tuntia työkalua kohden, usein paljon pidempäänkin. Oma yhteenveto -tiivistyksissä kiteytetään vastaustenne pohjalta julkaisun kolme parhainta vahvuutta sekä kolme tärkeintä kehittämisen kohdetta.

Luo konseptikansio

Konseptikansio on lehden laatukirjana, jossa kuvataan lehden toimitustyön tavoiteltua tulosta aukeama aukeamalta, myös muut julkaisukanavat kuin painettu lehti huomioiden. Konseptikansiopohjaa voi täyttää itsenäisesti tai siirtämällä siihen sisältöä suoraan Analysoi lehtesi –työkalujen vastauksista. Vaikka aloittaminen käy helposti ja nopeasti, on perusteellisen konseptikansion rakentamiseen varattava aikaa.


Lehtiklinikan työkalut

1.
Arvot, tavoitteet ja strategia

2.
Lukijat

3.
Lehti eri julkaisukanavilla

4.
Lehden toimintaympäristö ja kilpailijat

5.
Liiketoiminta-mallit ja resurssit

6.
Rakenne ja juttutyypit

7.
Journalistinen teksti

8.
Valokuvat ja video

9.
Visuaalinen identiteetti ja ulkoasu

10.
Työtehtävät ja prosessit


Tukea lehden kehittämiseen

Lehtiklinikan on laatinut Osuuskunta Mediakollektiivi, jonka asiantuntijoita voitte tilata vetämään Analysoi lehtesi -palautetilaisuuden. Mediakollektiivi voi myös tilauksesta toteuttaa lehtikohtaisen analyysin tai konseptikansion. Se tarjoaa analyysien jatkoksi koulutus- ja kehityspalveluja sekä lehtenne että työnne kehittämiseksi.