Käyttöehdot


1. Palvelun tarkoitus

Lehtiklinikka on palvelukokonaisuus, jonka tarkoituksena on arvioida aikakauslehtien konseptia, sisältöä ja lukijasuhdetta lehden tekijöiden itsearviointina sekä asiantuntijapalautteen avulla.

Palvelun tarjoaa Aikakauslehtien Liitto ry. Yhdistys käyttää markkinointinimeä Aikakausmedia, jota liitosta myös käytetään näissä käyttöehdoissa.

2. Palvelun käyttö

Palvelu on tarkoitettu ainoastaan Aikakausmedian jäsenten kustantamien ja julkaisemien lehtien käyttöön. Kokonaisuus koostuu itsearviointiosiosta ja asiantuntijapalauteosiosta. Itsearviointiosio on Aikakausmedian jäsenille maksuton ja asiantuntijapalauteosio maksullinen palvelu.

Itsearviointiosiossa palvelua käytetään lataamalla arviointityökalumateriaaleja ja tallentamalla niissä esitettyihin kysymyksiin ja tehtäviin liittyviä vastauksia palveluun. Materiaalit voidaan jakaa useammalle samaa lehteä tekevälle käyttäjälle.

Asiantuntijapalauteosiossa lehden itsearviointimateriaalit annetaan lehtikonseptien arviointiin erikoistuneen yhteistyökumppanin analysoitaviksi, jonka lopputuotteena käyttäjä saa arvioraportin arviointiin esittämästään konseptista.

3. Käyttöoikeus, tunnisteet ja osapuolten vastuut

Palvelua voivat käyttää Aikakausmedian jäsenten kustantamien ja julkaisemien lehtien palveluksessa toimivat työntekijät ja freelancerit lehden kustantajan tai julkaisijan luvalla. Käyttämällä palvelua käyttäjä hyväksyy nämä käyttöehdot.

Käyttäjä voi jakaa palvelussa saamansa tunnisteet kuten käyttäjätunnuksen tai salasanan muiden samaa lehteä edustavien käyttäjien kanssa. Tunnisteita ei saa luovuttaa kolmansille. Kukin käyttäjä vastaa tunnisteiden huolellisesta säilyttämisestä ja ilmoittaa välittömästi Aikakausmedialle, mikäli ne joutuvat oikeudettomasti kolmannen haltuun. Jaetusta tunnuksesta sen käyttäjät ovat yhteisvastuussa. Kukin käyttäjä näkee vain sen lehden tiedot, johon tunnus on luotu.

Aikakausmedia vastaa siitä, että lehden palvelussa käyttämät tai siihen tallentamat materiaalit eivät Aikakausmedian tai sen käyttämien yhteistyökumppanien toimesta päädy lehden kilpailijoiden tai muiden kolmansien tietoon.

Käyttäjät huolehtivat oman lehtensä tietojen ajantasaisuudesta Aikakausmedian jäsenrekisterissä siten, että tiedot voidaan yhdistää Lehtiklinikan tietoihin.

4. Tietosuoja ja tietoturva

Käyttäjien henkilötietoja käsitellään palvelun rekisteriselosteen ja Suomen lainsäädännön mukaisesti. Rekisteröitymällä palveluun käyttäjä hyväksyy antamiensa tietojen tallentamisen Lehtiklinikka-palvelun rekisteriin. Aikakausmedia ei kerää henkilötietolain tarkoittamia arkaluontoisia henkilötietoja.

Aikakausmedia huolehtii käyttäjien tietoturvasta yleisesti hyväksytyllä ja tehokkaalla tavalla. Käyttäjä hyväksyy, että tietoturvaan liittyy kuitenkin aina riskejä, joita ei voida kokonaan sulkea pois.

5. Tekijänoikeudet

Tekijänoikeus Lehtiklinikka-palvelun arviointityökaluihin ja muuhun teksti-, kuva- ja grafiikka-aineistoon kuuluu Aikakausmedialle tai sen sopimuskumppaneille eikä niitä saa toisintaa muuta käyttöä varten ilman asianmukaista lupaa.

Tekijänoikeudet palvelun käytössä syntyvään aineistoon kuuluvat kulloisellekin sisällön tekijälle. Aikakausmedialla on kuitenkin oikeus tallentaa kopiot aineistosta ja käyttää niitä palvelun jatkokehittämisessä.

Käyttäjä vastaa siitä, että hänen palveluun tallentamaansa aineistoa on luvallista käyttää osana palvelua.

6. Käyttöehtojen muuttaminen ja erimielisyydet

Aikakausmedialla on oikeus muuttaa palvelun käyttöehtoja. Käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia ja mahdolliset riidat ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa.