Rekisteriseloste Henkilötietolaki (523/1999) 10 §

Laatimispäivä: 6.8.2015


1. Rekisterinpitäjä

Aikakauslehtien Liitto ry, y-tunnus 0221679-6, Unioninkatu 11, 00130 Helsinki. Yhdistys käyttää toiminnassaan myös markkinointinimeä Aikakausmedia.

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö

Liittojohtaja Mikko Hoikka

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa:
Erja Säde
puhelin virka-aikana: 040 562 3263
sähköposti: erja.sade@aikakausmedia.fi

3. Rekisterin nimi

Lehtiklinikan käyttäjärekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käsitellään Lehtiklinikka-palvelun toteuttamiseksi ja palvelun käyttäjien asiakassuhteen hoitamiseksi ja kehittämiseksi.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää

  1. Käyttäjien yhteystietoja kuten nimi, organisaatio, tehtävänimike, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite
  2. Rekisteröitymistietoja kuten käyttäjätunnus ja salasana
  3. Palvelun käyttämistä koskevia tietoja kuten kulloistakin lehteä koskevat arviolomakkeet ja palautteet sekä
  4. Mahdollisia muita käyttäjän nimenomaisella suostumuksella kerättyjä tietoja.
     

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot saadaan säännönmukaisesti käyttäjiltä itseltään sekä Aikakauslehtien Liitto ry:n jäsenrekisteristä.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja voidaan luovuttaa Lehtiklinikan asiantuntijapalveluita tarjoaville yhteistyökumppaneille palvelun toiminnan mahdollistamiseksi. Tietoja ei luovuteta markkinointitarkoituksiin.

Tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

8. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyillä on oikeus tarkistaa häntä koskevat rekisteriin tallennetut tiedot sekä oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin tiedot on suojattu kulunvalvonnalla ja tarpeellisin teknisin keinoin.